Harpomania

Harpomania je koncept nastao u okviru udruženja „Art mreža“ 2008. godine koji pored edukacije uključuje izradu malih harfi, popularizaciju instrumenta, afirmaciju umetnika i izdavaštvo.

  1. Edukacija
  2. Harfinna
  3. Yoga&Harp