Tatjana Karajanov Ilić – vokal

Željka Milošević – keltska harfa

Stefan Stojanović – kamera, montaža

Comments are closed.