Kategorija

Video

Kategorija

Ove radionice se sastoje od demonstracije, prezentacije, predavanja i interaktivnih vežbi koje omogućavaju polaznicima osnovna znanja, veštine i iskustvo. Predavanja su vezana za istorijat harfe i građu instrumenta, gde se sve svira i šta se na njoj svira dok praktičan deo čine najosnovnije tehnike sviranja kao i sviranje harfe.