Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Harpomania

 

Š K O L A

Škola harfe u okviru Ultrawell centra u Novom Sadu je namenjena za sve uzraste. Nastavu drži Željka Milošević na keltskoj harfi Francuskoj proizvođača Camac, model Korrigan.


Škola harfe nudi:

 

- Individualnu nastavu
- Savremen pristup instrumentu
- Metode i tehnike neformalne edukacije
- Početni kurs
- Srednji kurs
- Napredni kurs
- Pojedinačne časove
- Prilagođavanje termina polazniku
- Vežbanje na instrumentu u školi
- Izbor različitih muzičkih žanrova

- Prilagođavanje numera i izrada aranžmana prema željama i potrebama polaznika

- Sviranje i improvizovanje meditativne muzike

- Sviranje na harfama razlićitih veličina
- Izradu unikatnog instrumenta
- Poseban pristup i program za decu od 6-14 godina
- Javne nastupe polaznika
- Dodatne časovi, pomoć pri vežbanju, konsultacije
- Osnove iz solfeđa i teorije muzike

- Nastavu za vanredne učenike muzičkih škola u Srbiji i priprema za polaganje završnih ispita i sticanja diploma tih škola

- Pripremanje za polaganje ABRSM ispita

- Pripremanje i odlasci na nacionalna i internacionalna takmičenja

- Prijatan ambijent za nastavu

 


UPIS je u toku!